Znaczenie symboli na opakowaniach plastikowych

DLA NASZEGO ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OGÓLNEJ ŚWIADOMOŚCI KLIENTA, OPAKOWANIA PLASTIKOWE ZOSTAŁY OZNAKOWANE PROSTYMI SYMBOLAMI. WARTO NA NIE ZWRACAĆ UWAGĘ! OZNAKOWANIE TAKIE JEST POMOCNE PODCZAS PROCESU SEGREGACJI ODPADU W SORTOWNIACH I UŁATWIA KWALIFIKACJĘ ODPADU POD DANY PROCES RECYKLINGU/ODZYSKU.

Na tę chwilę oznakowanie opakowania rodzajem materiału, z którego zostało wytworzone jest dobrowolne. Mówi o tym art. 15. ust. 1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

opakowania ekologiczne do żywności pet 1 PDO1 – PET Politereftalan etylenu – opakowanie takie nadaje się do ponownego przetworzenia. PET jest wykorzystywany na szeroką skalę w produkcji butelek i w takiej też formie jest użyteczny do recyklingu. Większe problemy mogą wystąpić w procesie przetwarzania cienkiej struktury PET stanowiącej element opakowania np. cukierków.

opakowania ekologiczne do żywności hdpe 2 PDO2 – HDPE Polietylen o wysokiej gęstości- zaliczany jest do grupy poliolefin. Uważany jest za jeden z dwóch najbezpieczniejszych dla nas tworzyw sztucznych. Jest przyjazny w procesie recyklingu.

symbole na opakowaniach plastikowych pcv 033 – PVC – Polichlorek winylu, PVC może wydzielać toksyny w związku z tym jest szkodliwy dla zdrowia. W procesie spalania wytwarzane są DIOKSYNY – groźne dla zdrowia związki chemiczne!

symbole na opakowaniach plastikowych ldpe 034 – LDPE – Polietylen niskiej gęstości – zaliczany jest do grupy poliolefin, nadaje się do recyklingu, jednak jest on mniej bezpieczny niż HDPE i PP, czyli nasza DWÓJKA i PIĄTKA

symbole na opakowaniach plastikowych pp 035 – PP – Polipropylen – zaliczany do grupy poliolefin, wykazuje dużą podatność na recykling materiałowy. Razem z naszą DWÓJKĄ uznawany za jeden z najbezpieczniejszych dla naszego zdrowia!

symbole na opakowaniach plastikowych ps 036 – PS – Polistyren –  często go widzimy w formie spienionej czyli styropianu. Wydziela toksyny, w związku z tym nie powinien mieć kontaktu z żywnością. Dopuszcza się jego stosowanie do przykrywek kubków na gorące napoje

7 – INNE Opakowania z SIÓDEMKĄ powstały poprzez połączenie różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Oznakowanie takie może utrudniać proces segregacji odpadów pod przydatność do recyklingu, jednak absolutnie go nie wyklucza. Dla przykładu laminat PP/PE nadaje się do recyklingu materiałowego, z kolei połączenie PET/PE wyklucza już taką możliwość.

Dokładne wzory oznakowania opakowań, wskazujące na poszczególne rodzaje materiałów, z których opakowanie zostało wykonane zawarte są w Rozporządzeniu z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań.

Oprócz oznakowań mówiących o rodzaju materiału, z którego dany materiał został wykonany, istnieja tzw. „oznakowania ekologiczne”. Oznakowania ekologiczne mogą np. dotyczyć podatności na recykling, deklarować użycie materiału pochodzącego z recyklingu czy też wskazywać na biodegradowalność, kompostowalność opakowania.  Umieszczanie na opakowaniach takich oznaczeń powinno być zgodne z normą PN-EN ISO 14021.

W trosce o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny zwróć uwagę na te, już nie takie  tajemnicze oznaczenia na opakowaniach plastikowych.

Wszystkie opakowania plastikowe, po wykorzystaniu powinieneś poddać recyklingowi! Pamiętaj o segregacji śmieci! Dbaj o naszą przyszłość!