Opakowania biodegradowalne a opakowania kompostowalne

Pałucka Drukarnia Opakowań jako producent innowacyjnych opakowań dokłada wszelkich starań, aby przybliżyć Klientom pojęcia takie jak: folie biodegradowalne czy folie kompostowalne. Terminy te często, mylnie używane są zamiennie. Opakowanie biodegradowalne nie musi być kompostowalne, natomiast każde opakowanie kompostowalne jest biodegradowalne. Opakowania biodegradowalne rozpadają się w warunkach tlenowych przy udziale mikroorganizmów do dwutlenku węgla, wody, biomasy,

Pałucka Drukarnia Opakowań jako producent innowacyjnych opakowań dokłada wszelkich starań, aby przybliżyć Klientom pojęcia takie jak: folie biodegradowalne czy folie kompostowalne. Terminy te często, mylnie używane są zamiennie.

Opakowanie biodegradowalne nie musi być kompostowalne, natomiast każde opakowanie kompostowalne jest biodegradowalne.

Opakowania biodegradowalne rozpadają się w warunkach tlenowych przy udziale mikroorganizmów do dwutlenku węgla, wody, biomasy, a w warunkach beztlenowych zamiast wody powstaje metan. Sama degradacja opakowań nie oznacza, że powstała biomasa jest przyjazna dla środowiska. Może ona zawierać szkodliwe substancje tj. metale ciężkie, które wpływają negatywnie na jakość i bezpieczeństwo kompostu. Dokładne wymagania jakie muszą spełniać opakowania kompostowalne zawarte są w normie ISO 13432. Zawiera ona szereg wytycznych jakie producent opakowań musi zapewnić, aby produkt mógł uzyskać certyfikat/certyfikaty ekologicznego opakowania.

Aby móc ubiegać się o certyfikat, niezbędny jest kontakt z jednostką certyfikującą oraz laboratorium opakowań.

Pałucka Drukarnia Opakowań utworzyła zespół ds. struktur alternatywnych, którego celem jest optymalizacja potrzeb Klienta pod wymagania środowiskowe od momentu opracowania projektu graficznego do etapu realizacji zamówienia i certyfikacji.