Bezpieczne opakowania biodegradowalne

Zmiany w podejściu i świadomości konsumenckiej w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności są coraz bardziej widoczne. Należy pamiętać, że oprócz funkcji estetycznej i ochrony mechanicznej opakowania do żywności muszą przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo przechowywanej w nich żywności. Aby opakowanie było bezpieczne musi spełniać szereg wymagań. Wymagania wobec opakowań do żywności regulują przepisy prawne, których źródłem jest Unia Europejska oraz ustawodawstwo krajowe.

Zmiany w podejściu i świadomości konsumenckiej w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności są coraz bardziej widoczne. Należy pamiętać, że oprócz funkcji estetycznej i ochrony mechanicznej opakowania do żywności muszą przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo przechowywanej w nich żywności. Aby opakowanie było bezpieczne musi spełniać szereg wymagań. Wymagania wobec opakowań do żywności regulują przepisy prawne, których źródłem jest Unia Europejska oraz ustawodawstwo krajowe.

Istotną kwestią jest fakt, że opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością nie mogą uwalniać substancji, które mogłyby przyczynić się do zagrożenia zdrowia człowieka. Oprócz kwestii bezpieczeństwa opakowanie powinno pełnić również kwestię ochronną, powinno również zapewnić świeżość oraz trwałość zapakowanego produktu. Aby sprostać wymaganiom klientów producenci opakowań nieustannie poszukują nowych rozwiązań. Coraz większą popularnością cieszą się opakowania ekologiczne, które ulegają biodegradacji. Opakowania biodegradowalne są naturalnym następstwem opakowań z tworzyw sztucznych.

Opakowania wchodzące w kontakt z żywnością mają wpływ na jej bezpieczeństwo. Standard BRC (Global Standard for Packaging and Packaging Materials) został opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego. Norma BRC jasno określa standardy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności. Certyfikat BRC daje pewność, że opakowanie zostało wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów. Posiadanie certyfikatu BRC niesie za sobą szereg korzyści. Niewątpliwie największą z nich jest otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi oraz zwiększenie zaufania wśród kontrahentów, klientów, dostawców oraz jednostek kontrolujących. Regularne audyty BRC są potwierdzeniem, że pracownicy zakładu przestrzegają procedur i norm obowiązujących w miejscu pracy. Pałucka Drukarnia Opakowań posiada certyfikat BRC od 2014 roku.

 

laboratorium pdo opakowania biodegradowalne