Rodzaje opakowań

Rodzaje opakowń – Biodegradowalne, kompostowalne czy nadające się do recyklingu, które opakowanie wybrać?   Zdrowy styl życia czy „eko” działania to wbrew pozorom nie tylko moda ale przede wszystkim szczera obawa o stan naszej planty. Należy wziąć pod uwagę że w Unii Europejskiej produkuje się ponad 2,5 miliarda ton odpadów rocznie w tym są również odpady

Rodzaje opakowń – Biodegradowalne, kompostowalne czy nadające się do recyklingu, które opakowanie wybrać?

 

Zdrowy styl życia czy „eko” działania to wbrew pozorom nie tylko moda ale przede wszystkim szczera obawa o stan naszej planty. Należy wziąć pod uwagę że w Unii Europejskiej produkuje się ponad 2,5 miliarda ton odpadów rocznie w tym są również odpady opakowaniowe. Rządy naszych państw usilnie szukają rozwiązań systemowych które pozwolą na ich ograniczenie żeby chronić nasz planetę. Stąd koncepcja Gospodarki o obiegu zamkniętym,  w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Tutaj istotne jest żeby odpady, jeśli już powstaną, były traktowane jako surowce wtórne, a maja temu służyć wszystkie działania poprzedzające powstanie odpadów.  Ponieważ w PDO produkujemy opakowania zajmiemy się rozważeniem wprowadzenia do obiegu 3 rodzajów opakowań które pozwolą ograniczyć powstawanie odpadów.

Opakowania biodegradowalne

Przedrostek „bio” oznacza tyle, że degradacja tworzywa przebiega z udziałem organizmów żywych. Niestety nie oznacza to, że jeśli wyrzucimy jakikolwiek materiał biodegradowalny do przydomowego kompostnika to stanie się on zdrową przekąską dla żyjących tam dżdżownic. Pojęcie biodegradacji oraz warunki jakie muszą zostać spełnione do rozpadu tego rodzaju tworzywa określone są przepisami w odpowiedniej normie.

Żeby proces biodegradacji nastąpił musza zostać zachowane odpowiednie warunki: wilgotność, temperatura, dawka tlenu, pH a przede wszystkim obecność mikroorganizmów, które je skonsumują w przeciwnym razie proces biodegradacji może ulec zahamowaniu lub w ogóle nie nastąpi.

Norma mówi że po 45 dniach stopień biodegradacji powinien wynosić 70% masy, ale nie mówi już o produktach degradacji oraz ich wpływie na środowisko. Dlatego materiały zaliczone do tej grupy nie koniecznie stworzą zdrowy kompost po rozkładzie.

Opakowania takie nie nadają się do recyklingu, ponieważ mają inne właściwości niż tradycyjne tworzywa sztuczne. Sposób utylizacji opakowań biodegradowalny nie jest więc uregulowany i tak naprawdę nie wiadomo co z nimi robić, dlatego trafiają do odpadów zmieszanych a co za tym idzie prawdopodobnie do spalarni.  Jeśli z jakiegoś powodu trafią do lasu, oceanu czy kompostownika Prawdopodobnie rozłożą się szybciej niż zwykły plastik, ale nie koniecznie stworzą zdrowy kompost czy pożywkę.

Opakowania kompostowalne

Takie tworzywo w przeciwieństwie do biodegradowalnego, możecie spokojnie kompostować, zakopać w ziemi albo wyrzucić do odpadów zielonych.

Pojęcie kompostowalności zwłaszcza jej minimalne warunki zostały zdefiniowane również przepisami w normie. Według której o materiale kompostowalnym możemy mówić gdy ulegnie procesowi biodegradacji jednak w ilości min. 90% w okresie 6 miesięcy. Powstały po rozpadzie materiał nie powinien wpływać negatywnie na jakość kompostu, w którym przebiega proces kompostowania materiału.

Termin ten jest dużo bardziej precyzyjny, gdyż informuje o tym, że powstały materiał nie pogarsza środowiska, w którym się rozkłada, stąd przewaga opakowania kompostowalnego nad biodegradowalnym.

Tutaj należy podkreślić opakowanie biodegradowalne nie oznacza wcale że jest kompostowalne, ale wszystkie opakowania kompostowalne są biodegradowalnymi.

Opakowanie kompostowalne powinno trafić do kompostownika bo w ten sposób rozpadnie się na zdrową biomasę, tutaj należy wspomnieć że nie każdy uczestnik systemu segregacji odpadów posiada przydomowy kompostownik czy pojemnik na odpady „bio”, natomiast sam system selektywnej zbiórki odpadów póki co nie wymusza jego posiadania, co może być chyba największą barierą przy wprowadzeniu tego rodzaju opakowania na rynek. Jeśli takie opakowanie trafi do odpadów zmieszanych, podobnie jak opakowania biodegradowalne, zostanie poddane spalaniu wraz z pozostałymi odpadami. Natomiast w żadnym wypadku nie powinno trafić do odpadów segregowanych tj. z pozostałymi tworzywami sztucznymi gdyż podobnie jak opakowania biodegradowalne nie nadają się do recyklingu.

Żeby takie opakowanie kompostowalne trafiło w odpowiednie miejsce musi zostać rozpoznane przez użytkownika dlatego tego typu opakowania wg wymagań normy powinny mieć wyraźne oznaczenie numerem lub symbolem wynikającym z normy.

Jest wiele warunków do spełnienia aby zabiegi producentów a zwłaszcza bardzo wysokie koszty związane z wprowadzeniem opakowania kompostowalengo na rynek nie zostały zniweczone.

Opakowania nadające się do recyklingu

Najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaj się być stosowanie opakowań nadających  się do recyklingu tzn. takich które jeśli przez konsumenta zostaną odpowiednio segregowane trafią poprzez selektywna zbiórkę odpadów do sortowni a następnie ponownie użyte i poddane recyklingowi tzn. ponownie przetworzone. Aby jednak się tak stało musimy spełnić podstawowy warunek, opakowanie musi być wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu, tzn. takich których przetwórstwo jest możliwe. W doborze odpowiednich materiałów oraz struktury tych materiałów pomoże wyspecjalizowany zespół pracowników Centrum Badawczo Rozwojowego Pałuckiej Drukarni Opakowań. Tak odpowiednio skonstruowane opakowanie prawdopodobnie przez wypracowany już system selektywnej zbiórki odpadów, który wydaje się że działa całkiem dobrze, trafi do sortowni śmieci, stamtąd do recyklera a następnie poddane recyklingowi.

Wniosek nasuwa się jeden:  plastik nie jest taki zły, a przynajmniej biorąc pod uwagę przyzwyczajenia użytkowników i wypracowany już działający system selektywnej zbiórki odpadów tj. sortowanie odpadów plastikowych do żółtych worków, pozwoli na jego ponowne przetwórstwo a tym samym  przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów na naszej planecie.

Pałucka Drukarnia Opakowań jako pionier w produkcji technologicznie zaawansowanych opakowań zapewnia wykonanie opakowań zarówno biodegradowalnych, kompostowalnych jaki nadających się do recyklingu. Nasz zespół fachowców pomoże w doborze materiałów i struktury, zaprojektowaniu grafiki czy sposobie zadruku oraz formowania opakowania w taki sposób aby spełniało ono wyżej opisane wymagania. Wybór rodzaju opakowania należy do Państwa i zależy przede wszystkim od wymagań jakie przed nim stawiacie, jednak również w tym wyborze chętnie pomożemy.

 

Pliki Cookie

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Pałucka Drukarnia Opakowań Sp. z o.o. ul. Zielona 10, 88-430 Janowiec Wielkopolski Twoich danych osobowych w celach analitycznych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Klikając Odrzuć, wyrażasz zgodę na korzystanie tylko z „technicznych” (wymaganych) cookies

Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Google . Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Google Analytics oraz Google Tag Manager.

Akceptuj Odrzuć