Jakie są zalety opakowań biodegradowalnych?

Od kilku lat ochrona środowiska naturalnego jest tematem publicznej debaty. Mając świadomość postępującej degradacji środowiska, władze, przedsiębiorstwa, fundacje i konsumenci skupiają się na zredukowaniu ilości produkowanych śmieci, emisji szkodliwych związków do atmosfery i ograniczeniu używania sztucznych, długo rozkładających się materiałów. Jednym z wielu wdrażanych działań jest zastępowanie jednorazowych foliowych opakowań zamiennikami ulegającymi naturalnemu rozkładowi pod wpływem mikroorganizmów. Czym dokładnie charakteryzują się biodegradowalne opakowania? Jakie zalety mają opakowania biodegradowalne do żywności? Sprawdź!

Czym charakteryzują się opakowania biodegradowalne do żywności?

Na rynku ekologicznych opakowań do żywności znajdziemy trzy główne typy produktów:

 • opakowania kompostowalne,
 • opakowania nadające się do recyklingu,
 • biodegradowalne opakowania. 

Jakie warunki musi spełnić dane opakowanie, aby mogło zostać określone mianem biodegradowalnego? Przede wszystkim, musi być wyprodukowane z surowców organicznych pochodzących ze źródeł odnawialnych. Biodegradowalne opakowania wytwarzane są na przykład z celulozy, roślin strączkowych, a nawet bananów. Wyrzucone na wysypisku czy w innym miejscu materiały nie zalegają latami i nie stwarzają zagrożenia dla organizmów żywych. Biodegradowalne opakowania do żywności ulegają rozpadowi pod wpływem mikroorganizmów żywych w określonych warunkach (pod wpływem wilgotności, temperatury, tlenu, pH). W niesprzyjającym środowisku proces może ulec zahamowaniu lub w ogóle nie nastąpić. Według obowiązującej normy po 45 dniach stopień biodegradacji powinien objąć 70% masy. Cały ten proces jest czasochłonny i może trwać nawet latami. Ponadto przepisy nie mówią nic o ubocznych produktach degradacji oraz ich wpływie na środowisko. Warto mieć świadomość, że opakowania biodegradowalne nie mogą być poddawane procesowi recyklingu, a sposób ich utylizacji nie jest uregulowany.

Bezpieczne dla ludzi, dopuszczone do kontaktu z żywnością opakowania przyjazne środowisku powinny być odpowiednio oznaczone przez producenta zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 roku. Dzięki odpowiedniemu symbolowi klient może w dobry sposób zutylizować zużyte opakowanie, a podczas zakupów wybrać produkt wykonany zgodnie z ekologicznymi standardami. Naniesienie symbolu na dany materiał poprzedzają testy laboratoryjne mające potwierdzić jego właściwości i zgodność z normami.

Biodegradowalne opakowania – największe zalety

Opakowania biodegradowalne do żywności są coraz powszechniej stosowane. I nic w tym dziwnego – zastąpienie sztucznych torebek i folii opakowaniami z materiału rozkładającego się naturalnie przynosi planecie szereg korzyści. Do najważniejszych z nich zaliczamy szybkość rozkładu w naturalnym środowisku, bez ingerencji człowieka. Biodegradowalne opakowania nie wytwarzają odpadów i żadnych substancji, które mogłyby w jakimkolwiek stopniu pogorszyć stan atmosfery, gleby czy wód, przede wszystkim pierwiastków chemicznych i gazów. Co za tym idzie, zastąpienie standardowych opakowań materiałami „bio” w długofalowej perspektywie zmniejsza ślad węglowy. Opakowania biodegradowalne do żywności i biomasa powstała po ich rozkładzie są więc całkowicie neutralne dla środowiska. Ponadto zmiany w tym zakresie są korzystne nie tylko dla Matki Ziemi, ale również producentów. Dużymi zaletami biodegradowalnych opakowań są niskie koszty produkcji i dostępność wszystkich komponentów używanych w tym procesie.

Zielone PDO – nowe standardy na rynku

Troska o dobro środowiska naturalnego jest wpisana w DNA naszej marki. Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby konsumentów i producentów jest Zielone PDO – szereg rozwiązań mających na celu polepszenie stanu naszego środowiska. W swojej działalności kierujemy się standardami GOZ-u, opracowujemy nowe technologie produkcji ekologicznych materiałów mogących mieć kontakt z żywnością, nieustannie poszerzamy wiedzę naszych ekspertów z zakresu nowoczesnej ekologii, korzystamy z ekologicznych farb z certyfikatami, wykonujemy specjalistyczne testy, opracowujemy opcje certyfikatów dla naszych klientów i współpracujemy z PIO, PIOIRO oraz COBRO. Naszym partnerom oferujemy opakowania biodegradowalne do żywności, opakowania kompostowalne i mogące być przetworzone w procesie recyklingu. Aby otrzymać jak najmniej szkodliwy dla planety materiał, koncentrujemy się na wielu obszarach: eliminujemy metalizę, wykonujemy opakowania recyklingowalne, wdrażamy standardy GOZ-u, odchudzamy laminaty. Co ważne, każde zamówienie jest dostosowywane do potrzeb i życzeń klienta. Nowoczesny park maszyn, wykorzystanie innowacyjnych, ekologicznych materiałów, metody produkcji pozwalające otrzymać przykuwające wzrok efekty i nieszablonowe projekty graficzne sprawiają, że nasze usługi spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Kiedy warto zainwestować w ekologiczne opakowania do żywności?

Zmiany klimatyczne pogłębiające efekt globalnego ocieplenia zmuszają ludzi do podejmowania kroków mających zapobiec dalszemu pogorszeniu stanu planety. Coraz większa grupa firm z niemal każdego sektora angażuje się w ekologiczny ruch, wprowadzając zmiany w składach produktów, redukując odpady poprodukcyjne czy używając opakowań przyjaznych środowisku naturalnemu. To bowiem właśnie opakowania „zalewają” nasz ekosystem, długo się rozkładają i zalegają nie tylko na śmietnikach, ale również w lasach czy wodach, stwarzając zagrożenie dla organizmów żywych. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej opakowaniom eko. W jakich przypadkach szczególnie warto zainwestować w opakowania ekologiczne do żywności? Sprawdź!

Opakowania ekologiczne do żywności – podział

Według oficjalnych danych w krajach Unii Europejskiej produkuje się ponad 2,5 miliarda ton odpadów rocznie. Na tę zatrważającą liczbę składają się również opakowania żywności, kosmetyków czy innych produktów codziennego użytku. Aby maksymalnie ograniczyć ilość śmieci, wprowadzane są regulacje, takie jak „dyrektywa plastikowa” zatwierdzona przez Parlament Europejski w marcu 2019 roku.

Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku są opakowania eko. W tej grupie wyróżniamy:

 • opakowania biodegradowalne – materiały, które ulegają rozpadowi pod wpływem organizmów żywych w określonych warunkach (pod wpływem wilgotności, temperatury, tlenu, pH, obecności mikroorganizmów). Według przyjętej normy po 45 dniach stopień biodegradacji powinien wynosić 70% masy. Co ciekawe, przepisy nie mówią nic o ubocznych produktach degradacji oraz ich wpływie na środowisko. Warto mieć świadomość, że opakowania zaliczone do tej grupy nie zawsze są neutralne dla gleby;
 • opakowania kompostowalne – znacznie precyzyjniej określona grupa materiałów. Jak mówią przepisy, materiał kompostowalny ulega biodegradacji w minimum 90% w okresie 6 miesięcy. W tym przypadku biomasa powstała po rozpadzie nie wpływa na jakość kompostu;
 • opakowania, które mogą być poddane procesowi recyklingu – materiały, które (odpowiednio posegregowane) trafiają poprzez selektywną zbiórkę odpadów do sortowni, są przetwarzane i ponownie wracają do obiegu. 

Co ważne, żeby opakowania ekologiczne do żywności trafiły we właściwe miejsce i zostały odpowiednio zutylizowane, muszą wcześniej zostać oznaczone przez producenta. Dzięki znakom nadrukowanym na opakowaniu konsument może odpowiednio posegregować odpady, nie szkodząc środowisku. Oznaczenia opakowań sprecyzowane są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 roku w sprawie wzorów oznakowania opakowań. Producent umieszczający na opakowaniu znak „Mobius loop” albo inny symbol mówiący o tym, że klient ma do czynienia z opakowaniem ekologicznym, musi wcześniej przeprowadzić rzetelne badania i otrzymać odpowiednie certyfikaty.

Ekologiczne opakowania do żywności w małych i dużych firmach

W jakich sytuacjach warto zainwestować w opakowania eko? Biorąc pod uwagę trendy na rynku, wybory konsumentów i zmieniające się realia, w których żyjemy, opakowania ekologiczne do żywności powinny stać się standardem. Opakowania kartonowe, tworzywo sztuczne, które może zyskać drugie życie w procesie recyklingu, papier oraz inne biodegradowalne i kompostowalne materiały mogą skutecznie zabezpieczyć niemal każdy produkt. Co ważne, koszty produkcji tego typu opakowań (szczególnie papierowych) są stosunkowo niskie. W przypadku sprzedaży wysyłkowej wybór lekkich papierowych separatorów i wypełniaczy znacząco zmniejsza koszty transportu. Wybór eko opakowań do żywności i innych produktów budzi zaufanie nowoczesnego klienta, który dokonuje wyborów nie tylko na podstawie jakości samego produktu i jego ceny, ale również wartości wpisanych w politykę danej marki. Co ważne, wdrożenie opakowań eko jest zazwyczaj opłacalne na każdym poziomie działalności, niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa.

Opakowania eko – wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków

Dla producentów żywności szczególnie problematyczną kwestią jest pakowanie produktów sypkich, owoców i warzyw. Warto mieć świadomość, że realny wpływ na otaczającą rzeczywistość ma również każdy konsument. Wypracowanie ekologicznych nawyków, takich jak zrezygnowanie z pakowania warzyw w markecie do jednorazowego foliowego woreczka czy wkładanie ryb i mięsa do własnych pojemników wielorazowego użytku może znacząco przyczynić się do polepszenia stanu naszej planety.

Zielone PDO – z miłości do Natury

Działania z zakresu ochrony środowiska są wpisane w naszą misję. Oferta PDO dostosowana jest do potrzeb producentów żywności opierających swoją działalność na zrównoważonym rozwoju. W naszych zakładach od lat produkujemy biodegradowalne, kompostowalne i nadające się do recyklingu opakowania eko. Elastycznie reagujemy na potrzeby klientów, dlatego każde zamówienie jest opracowywane przez zespół fachowców. „Zielone opakowania” powstające w naszych zakładach są dopracowane pod wieloma względami. Aby otrzymać jak najbardziej neutralny dla planety produkt, działamy wielopłaszczyznowo: eliminujemy metalizę, wykonujemy opakowania recyklingowalne, wdrażamy standardy z GOZu, odchudzamy laminaty.

 

Co to jest cold-seal? Kilka słów o nowoczesnych opakowaniach do żywności

Zanim produkt spożywczy trafi w Twoje ręce, musi przejść długą drogę. Wśród najważniejszych przystanków, które się na niej znajdują, wyróżnić można opracowanie technologii produkcji, powstanie prototypów, specjalistyczne testy laboratoryjne, produkcję i pakowanie oraz dystrybucję. Odpowiednie zapakowanie produktu ma ogromny wpływ na jego jakość, właściwości, bezpieczeństwo podczas transportu, a nawet atrakcyjność dla klienta. Dzisiaj weźmiemy pod lupę jeden ze sposobów zabezpieczania produktów spożywczych: cold-seal. Co kryje się pod tą nazwą? Jakimi cechami powinny charakteryzować się opakowania do żywności? Sprawdź nasze rady!

Cold-seal – bezpieczne opakowania do żywności

Producenci żywności wybierający metodę pakowania swoich produktów mają twardy orzech do zgryzienia. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możliwości są jeszcze liczniejsze niż dawniej. Zmechanizowane linie produkcyjne umożliwiły szybkie, masowe zabezpieczanie towaru. Krótki czas trwania procesu i zastosowana metoda pakowania ma szczególne znaczenie w przypadku produktów wrażliwych na ciepło – na przykład czekolady, lodów czy wyrobów medycznych. Kontakt produktu z wysoką temperaturą wytwarzaną często podczas klejenia foliowych opakowań może negatywnie wpłynąć na stan produktu – zmienić jego formę, właściwości i wygląd. I tutaj właśnie nieoceniony okazuje się cold-seal.

Cold-seal najprościej zdefiniować można jako metodę nakładania selektywnego kleju do zgrzewania na zimno, która umożliwia płynne otwarcie opakowania oraz jego kilkukrotne zamknięcie. Wykorzystywany klej powstaje z naturalnej gumy lateksowej. Dzięki swoim właściwościom nie wymaga dodatkowej ingerencji termicznej. Powłoka nakładana jest głównie na folie OPP (białe, metalizowane i transparentne). Aby uzyskać solidną, wytrzymałą spoinę, wystarczy jedynie silny docisk. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie przede wszystkim na szybkich liniach pakujących. Tak zamknięte opakowania do żywności są szczelne i higieniczne, a ich zawartość pozostaje nienaruszona. Jakie produkty pakowane są tą metodą? Oto kilka przykładów:

 • lody;
 • mrożonki;
 • czekolada;
 • batony;
 • kosmetyki;
 • produkty mleczne;
 • produkty medyczne.

Przeciwieństwem cold-seal jest hot-seal, czyli zgrzewanie opakowania przy użyciu wysokiej temperatury.

Jakie wymagania powinny spełniać opakowania do żywności?

Przemysł spożywczy podlega ścisłym kontrolom i restrykcyjnym normom. Wymagania wobec tego typu opakowań definiuje wiele aktów prawnych wdrożonych przez Unię Europejską oraz ustawodawstwo krajowe, między innymi Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu żywności, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością czy ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zgodnie z literą prawa, opakowania do żywności muszą stanowić szczelną barierę dla czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, zanieczyszczenia, promieniowanie UV. Dopuszczone do produkcji opakowania do żywności są higieniczne oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, przetarcie) i degradację mikrobiologiczną. Dla bezpieczeństwa konsumentów niezwykle duże znaczenie ma zastosowane tworzywo. Materiał, z którego wykonane jest opakowanie do żywności, nie może wnikać w pokarm, zmieniać jego zapachu ani smaku oraz ukrywać wad produktu, na przykład oznak zepsucia. Farba drukarska znajdująca się na opakowaniu nie może mieć bezpośredniego kontaktu z produktem. Zakazane jest produkowanie opakowań z wykorzystaniem barwników azowych. Ponadto coraz większa grupa producentów żywności i samych opakowań przykłada dużą wagę do nowoczesnych, ekologicznych standardów.

Efektowne opakowania do żywności – trendy w branży

Co ważne, producenci działający w branży spożywczej dbają o to, aby opakowania do żywności były nie tylko funkcjonalne, ale również efektowne. W tym celu producenci stosują wiele technik mających uszlachetnić opakowanie i sprawić, że produkt będzie wyróżniał się na tle innych artykułów wyeksponowanych na półkach sklepowych. Oprócz techniki cold-seal, wśród zabiegów i metod stosowanych przez producentów opakowań idących z duchem czasu, wymienić możemy:

 • lakier ANTYFOG – nanoszona na folie powłoka lakieru zapobiegająca zaparowaniu produktu, co pozwala utrzymać jego estetyczny wygląd. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w procesie pakowania warzyw i owoców;
 • lakier SILK TOUCH – szlachetna, przyjemna w dotyku warstwa dająca jedwabiste wykończenie;
 • lakier matowy – powłoka zapewniająca bardziej naturalny wygląd, likwidująca połysk folii;
 • PAPER TOUCH – warstwa dająca efekt papieru, idealna do opakowań stylizowanych na retro.

Nowoczesne metody produkcji pozwalają uzyskać ciekawe, odporne na czynniki zewnętrzne i wytrzymałe opakowania, dzięki którym dany produkt przyciąga wzrok i sprawia, że klient decyduje się sięgnąć właśnie po niego.

PLASTIK – WRÓG NUMER JEDEN CZY CICHY SPRZYMIERZENIEC?

PLASTIK- WRÓG NUMER JEDEN CZY CICHY SPRZYMIERZENIEC?

W latach 50 świat zachwycił się plastikiem na masową skalę. Znalazł szerokie zastosowanie w niemalże każdej dziedzinie życia i dziś trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez niego. Po 70 latach od wybuchu rewolucji plastikowej, mało kto wciąż podchodzi tak entuzjastycznie do tego tworzywa. Droga od miłości do nienawiści zajęła kilka dekad, ale czy świat słusznie znienawidził swojego ulubieńca? Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, prawda o plastiku leży gdzieś pośrodku.

Plastik nadał rozpędu rozwojowi ludzkości i nic nie wskazuje na to, byśmy mieli z niego rezygnować. Pomimo wprowadzanych ograniczeń, produkcja i zużycie tworzyw sztucznych stale rośnie także dlatego, że jego wykorzystanie oszczędza zasoby, których potrzebowalibyśmy aż czterokrotnie więcej zastępując go innymi materiałami. Warto więc na problem spojrzeć z innej strony i zamiast walczyć z wiatrakami, spróbować wykorzystywać to niezwykłe tworzywo w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony.

MIT PIERWSZY: PAKOWANIE ŻYWNOŚCI W PLASTIK JEST NIEEKOLOGICZNE

Jak podaje Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych w raporcie „Wpływ tworzyw sztucznych na środowisko”, konsumenci w Unii Europejskiej marnują 16 proc. produkowanej żywności. Natomiast zdaniem WHO, w regionach słabiej rozwiniętych straty te sięgają nawet 50 proc. Tam masowym problemem jest także spożywanie zepsutej żywności – każdego roku z powodu zatrucia pokarmowego umiera  około 350 tys. osób!

Dzięki opakowaniom z tworzyw sztucznych ten problem dałoby się zminimalizować , a straty żywności ograniczyć nawet do 3 proc. W dodatku, jak autorzy raportu powtarzają za Denkstatt, czyli firmą, która zajmuje się szacowaniem ukrytych kosztów niezrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, produkcja opakowania dla żywności o wadze 1 kg powoduje emisję 70 g CO2; tymczasem produkcja żywności o tej samej wadze aż 350 g CO2. W sytuacji zagrożenia powiększenia strat żywności, likwidacja opakowania nie byłaby optymalnym rozwiązaniem problemów środowiskowych.

Nie oznacza to oczywiście, że tworzywa sztuczne są panaceum na całe zło świata, w tym problem głodu. Jednak sprowadzenie jego roli do głównego czynnika zanieczyszczenia planety jest sporym nadużyciem. Na problem należy spojrzeć globalnie – opakowania plastikowe znacznie wydłużają termin przydatności jedzenia do spożycia, co de facto obniża emisję CO2. Problemem natomiast pozostaje sposób, w jaki obchodzimy się z opakowaniem po zjedzeniu jego zawartości.

MIT DRUGI: PLASTIK BARDZIEJ OBCIĄŻA ŚRODOWISKO NIŻ SZKŁO CZY PAPIER

Rzeczywiście, plastik rozkłada się dłużej niż papier i mniej efektywnie poddaje się recyklingowi niż szkło. Rzadko jednak wspomina się o innych czynnikach, które w przypadku tych pozornie bardziej przyjaznych środowisku materiałów, powodują większe obciążenie dla środowiska niż plastik. Przetwarzanie szkła wymaga znacznie wyższej temperatury niż przetwarzanie plastiku, co wiąże się z wyższą emisją CO2. W dodatku szkło ma większą wagę, co powoduje większe zużycie paliwa podczas transportu żywności w szklanych opakowaniach. Natomiast papier już w samej fazie produkcji znacznie bardziej obciąża środowisko niż plastik w całym cyklu życia. Produkcja papieru wiąże się z wycinką lasów, w dodatku wymaga zużycia znacznie większej ilości wody i energii.

Warto również wiedzieć, że nie każdy papier nadaje się do recyklingu. Przykładowo, biorąc kawę w kubku papierowym, tylko z pozoru nie szkodzimy środowisku. W rzeczywistości taki papier powleczony jest warstwą polietylenu zapewniającą materiałowi wodoodporność lub jego dwie warstwy są spojone żywicą polimerową. Problem w tym, że takiego odpadu nie da się poddać recyklingowi z innymi odpadami z papieru i wymaga on specjalistycznych urządzeń do recyklingu, najczęściej niedostępnych.

MIT TRZECI: ZAŚMIECANIA OCEANÓW PLASTIKIEM NIE DA SIĘ JUŻ ZAHAMOWAĆ

Jak dowiedli niemieccy naukowcy z Centrum Helmholtza ds. Badań Środowiskowych (UFZ) w Lipsku, 90 proc. plastiku w morzach i oceanach wpływającego z systemów rzecznych pochodzi tylko z dziesięciu rzek: ośmiu w Azji i dwóch w Afryce. Zanieczyszczenie oceanów jest więc efektem złego gospodarowania odpadami (lub jego braku) przez poszczególne kraje. Wystarczy przejść się plażą tuż po sztormie, żeby zobaczyć jakie „dary” ma dla nas Posejdon.

Mikroplastik, czyli drobinki plastiku szkodliwe dla wodnego ekosystemu dostające się do mórz i oceanów, pochodzi głównie z tekstyliów syntetycznych (35 proc.), opon samochodowych (28 proc.) i kurzu miejskiego (24 proc.) – wynika z danych zebranych przez International Union for Conservation of Nature. Natomiast granulki pochodzące z przemysłu tworzyw sztucznych to zaledwie mniej niż 1 proc. Wobec tego, aby ograniczyć przenikanie mikrodrobin, powinniśmy skierować wysiłki w odpowiednią stronę.

MIT CZWARTY: SPALANIE PLASTIKU SZKODZI ŚRODOWISKU

Co z plastikowymi odpadami, które nie nadają się do recyklingu? Dziś plastik palony w specjalnych spalarniach nie stanowi zagrożenia dla naszego zdrowia bądź środowiska. W Szwecji odpady wykorzystuje się do produkcji energii, a żużel po zutylizowanych w spalarniach śmieciach używany jest do budowy dróg. Nowoczesne zakłady nie emitują do atmosfery szkodliwych substancji. Dioksyny, ulatniające się ze spalanych tworzyw sztucznych, wiązane są w filtrach z technologią aktywnego węgla. Udało się wyeliminować również nieprzyjemny zapach, dzięki czemu w Szwecji zakłady spalania odpadów mieszczą się nawet w centrach miast, co umożliwia obniżenie kosztu wywozu śmieci. W Polsce niestety wciąż trudno przełamać opór społeczny przed spalarniami. Obecnie mamy w kraju tylko dziewięć takich zakładów, a wysokokaloryczne odpady, z których moglibyśmy produkować energię, wywożone są za granicę, mimo że tworzywa sztuczne mają większą kaloryczność niż wciąż powszechnie używany w Polsce węgiel.

W Polsce dodatkowym problemem są zarówno brak wiedzy i świadomości konsumentów, jak i niewystarczająca segregacja odpadów w sortowniach.

MIT PIĄTY: SEGREGOWANIE PLASTIKU NIE MA SENSU

My, jako mieszkańcy Unii Europejskiej, zrobiliśmy już bardzo dużo na rzecz lepszego wykorzystania plastiku. I już planujemy kolejne kroki. Unijna „Strategia dla tworzyw sztucznych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym” wymaga, by do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych były przydatne do recyklingu. Koncepcja projektowania dla recyklingu zakłada usunięcie z procesu produkcji wszelkich materiałów niebezpiecznych i nie nadających się do recyklingu. Dąży się również do stosowania jednorodnych, łatwych do odzyskania materiałów w celu ułatwienia recyklingu odpadów i ograniczenia ilości odpadów nieprzydatnych do tego procesu.

Obecnie w krajach należących do UE w procesie recyklingu odzyskuje się 62 proc. butelek PET. W wielu krajach europejskich obowiązuje kaucja za butelki PET, dzięki temu wzrost odzysku sięga średnio ponad 90 proc., a w Niemczech nawet 98 proc. W połowie 2022 roku system kaucyjny za butelki PET zostanie uruchomiony również w naszym kraju, więc wkrótce i u nas będziemy mogli obserwować jak to działa w praktyce.

Sporo zostało już zrobione, jednak przed nami jeszcze długa droga, głównie związana z edukacją społeczeństwa. Stąd tak ważne jest znakowanie opakowań, aby konsument wiedział, w którym worku umieścić zużyte opakowanie.

 

Plastik może być zarówno naszym wrogiem, jak i sprzymierzeńcem. Wszystko zależy od tego w jaki sposób podejdą do tego rządy poszczególnych Państw oraz my, jako ludzie. Każdy indywidualnie.

 

 

Opakowania biodegradowalne a opakowania kompostowalne

Pałucka Drukarnia Opakowań jako producent innowacyjnych opakowań dokłada wszelkich starań, aby przybliżyć Klientom pojęcia takie jak: folie biodegradowalne czy folie kompostowalne. Terminy te często, mylnie używane są zamiennie.

Opakowanie biodegradowalne nie musi być kompostowalne, natomiast każde opakowanie kompostowalne jest biodegradowalne.

Opakowania biodegradowalne rozpadają się w warunkach tlenowych przy udziale mikroorganizmów do dwutlenku węgla, wody, biomasy, a w warunkach beztlenowych zamiast wody powstaje metan. Sama degradacja opakowań nie oznacza, że powstała biomasa jest przyjazna dla środowiska. Może ona zawierać szkodliwe substancje tj. metale ciężkie, które wpływają negatywnie na jakość i bezpieczeństwo kompostu. Dokładne wymagania jakie muszą spełniać opakowania kompostowalne zawarte są w normie ISO 13432. Zawiera ona szereg wytycznych jakie producent opakowań musi zapewnić, aby produkt mógł uzyskać certyfikat/certyfikaty ekologicznego opakowania.

Aby móc ubiegać się o certyfikat, niezbędny jest kontakt z jednostką certyfikującą oraz laboratorium opakowań.

Pałucka Drukarnia Opakowań utworzyła zespół ds. struktur alternatywnych, którego celem jest optymalizacja potrzeb Klienta pod wymagania środowiskowe od momentu opracowania projektu graficznego do etapu realizacji zamówienia i certyfikacji.

 

 

 

Opakowania do kwiatów oraz świeżych ziół doniczkowych

Rozwijający się trend ekologiczny w segmencie opakowań trapezowych do kwiatów oraz świeżych ziół doniczkowych determinuje na producentach opakowań szukanie nowoczesnych rozwiązań począwszy od przygotowania projektu zgodnego z założeniami m.in. Gospodarki w Obiegu Zamkniętym po dostarczenia gotowego zgrzanego pakietu opakowań.

Pałucka Drukarnia Opakowań posiadając własne studio graficzne przeprowadzi Cię przez przygotowanie projektu uwzględniając trendy oraz wymogi nowoczesnych rozwiązań ekologicznych. Dysponujemy pakietem graficznym ESKO Equinox 7C dającym możliwość przygotowania prac z rozszerzonym gamutem kolorystycznym będącym w zgodzie z rozwiązaniami przyjaznymi środowisku.

W kolejnym etapie przygotowania optymalnego opakowania do kwiatów lub świeżych ziół i sałat jest właściwy dobór podłoża drukowego, które pozwoli nam w bezpieczny i zgodny ze standardami BRC obowiązującymi w PDO sposób zapakować produkt będąc jednocześnie najmniejszym obciążeniem dla środowiska. Dba o to zespół ludzi będącymi członkami grupy „Zielone PDO”. Stosujemy rozwiązania zarówno na foliach biodegradowalnych, kompostowalnych jak i klasycznie na foliach BOPP, CPP lub PE.

W zależności od potrzeb wentylacji lub nawodnienia rośliny doniczkowej stosujemy odpowiednie układy, rozmieszczenia i wielkości makro otworów lub mikroperofracji gwarantujące optymalne warunki do wzrostu rośliny.

Dostarczamy opakowania na monofoliach, laminatach w roli lub pakietach po 50/100 szt transparentne lub zadrukowane w 8 kolorach z uszlachetnieniami druku m.in. Paper Touch. Plik opakowań w zależności od potrzeb dostosowany jest do pakowania ręcznego bądź maszynowego.

Zespół ekspertów Pałuckiej Drukarni Opakowań z ponad 20-letnim doświadczeniem przeprowadzi Cię bezpiecznie przez cały proces realizacji zamówienia.

Systemy wentylacji w opakowaniach do żywności

Systemy Wentylacji W Opakowaniach Do Żywności

We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie niezapakowany produkt. Opakowanie stało się nieodłączną częścią produktu, która nie jest już traktowana przez producentów tylko jako wyrób, który ma uchronić towar przed uszkodzeniem, lecz spełnia także szereg dodatkowych, bardzo istotnych funkcji.

Jedną z funkcji nowoczesnych opakowań foliowych jest system wentylacji dla świeżej i łatwo psującej się żywności, która wymaga szczególnych właściwości aby przedłużyć świeżość i przydatność produktu do spożycia. W przypadku takich produktów bardzo ważne jest zapewnienie właściwej wymiany gazów pomiędzy środowiskiem wewnątrz opakowania a powietrzem atmosferycznym na zewnątrz opakowania.

W zależności od rodzaju możemy rozróżnić następujące systemy wentylacji

Makroperforacja

Makroperforacja jest wykonywana mechanicznie, znajduje szerokie zastosowanie w przypadku pakowania produktów, które wymagają dużej cyrkulacji powietrza. Tak przygotowane opakowanie zabezpieczy np. pomidory i świeże zioła przed uszkodzeniami mechanicznymi, a jednocześnie zapewni odprowadzenie nadmiaru wilgoci.

W PDO wykonujemy makroperforację o średnicy otworów od 4  do 8 mm.

Mikroperforacja

Mikroperforacja wykonywana jest za pomocą lasera. Opakowanie z mikroperforacją używane jest w przypadku produktów, które wymagają większego zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi, a jednocześnie nadal potrzebują dużej wymiany powietrza, dostarczenia tlenu i odprowadzenia na zewnątrz nagromadzonej dwutlenku węgla i pary wodnej. Opakowanie z odpowiednio wykonaną mikroperforacją zapewni właściwy stopień „oddychania” liściom szpinaku, rukoli czy też sałaty.

PDO jest producentem opakowań z mikroperforacją laserową o średnicy otworów od 90 µm.

Wiedza na temat pakowanego produktu pozwoli na wybranie optymalnego rozwiązania z ogromu możliwości dostępnego na rynku opakowań. Przy wyborze rodzaju perforacji musimy kierować się przede wszystkim właściwościami produktu, dla którego projektujemy opakowanie. Duże znaczenie ma temperatura i wilgotność, w której produkt będzie transportowany, przechowywany, a następnie dystrybuowany.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat perforacji opakowań, nie wahaj się z nami skontaktować, zespół ekspertów PDO chętnie pomoże Tobie znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Pliki Cookie

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Pałucka Drukarnia Opakowań Sp. z o.o. ul. Zielona 10, 88-430 Janowiec Wielkopolski Twoich danych osobowych w celach analitycznych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Klikając Odrzuć, wyrażasz zgodę na korzystanie tylko z „technicznych” (wymaganych) cookies

Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Google . Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Google Analytics oraz Google Tag Manager.

Akceptuj Odrzuć