Przewodnik po ekologicznych opakowaniach – biodegradowalność kontra recykling

Dbałość o środowisko naturalne w biznesie to już nie tylko zapis w polityce CSR firmy, którym warto się pochwalić. Obecnie taka postawa może istotnie wpłynąć na wzmocnienie relacji z klientami i zwiększenie ich liczby. Ekologia to najsilniejszy światowy trend również w biznesie, a wartości w strategiach marek i działania firm związane z troską o planetę, realnie wpływają na sprzedaż w wielu gałęziach przemysłu. Jednym ze sposobów na wprowadzenie idei „eko” do firmy jest stosowanie ekologicznych  opakowań sprzedawanych produktów. Klient marketu jest coraz bardziej świadomy i gotowy na wybór tych produktów, które nie obciążają środowiska naturalnego. Rynek opakowaniowy proponuje kilka rozwiązań.

Opakowania podatne do recyklingu i biodegradowalne – czym się różnią?

Recykling i biodegradowalność to z pozoru dwa podobne pojęcia w nurcie ekologii, które jednak istotnie się różnią. Niejedna osoba spoza branży myśli, że wszystkie opakowania, które poddaje się recyklingowi, są jednocześnie biodegradowalne. To jednak błędne przekonanie. Warto przypomnieć, że recykling to forma ochrony środowiska naturalnego, której celem jest odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych, a następnie ich ponowne wykorzystywanie w innych produktach. 

Z punktu widzenia producentów np. żywności ,wprowadzających opakowania na rynek, tak ważna jest decyzja, jaką strukturę opakowania wybiorą (do recyklingu najlepsze są opakowania monostrukturalne, jednorodne np. wyłącznie z polietylenu czy polipropylenu). Z punktu widzenia użytkowników opakowań natomiast bardzo istotna jest prawidłowa segregacja śmieci. Obydwie grupy maja ogromny wpływ na to, jaka część opakowań zostanie zawrócona do obiegu. Pierwsi tworzą możliwości, drudzy decydują o tym czy ta szansa będzie wykorzystana. 

Z kolei biodegradacja, która również chroni środowisko, polega na rozkładzie związków organicznych do prostych związków nieorganicznych. Inaczej mówiąc: opakowania biodegradowalne  wykonane są z materiałów rozkładających się w sposób naturalny czyli pod wpływem mikroorganizmów, temperatury, a także ekspozycji na powietrze, światło i wilgoć. Za ten proces odpowiedzialne są najczęściej żywe organizmy, m.in. bakterie czy grzyby. To w pełni naturalne zjawisko eliminowania zbędnych materiałów z otoczenia.

Opakowania eko i ich największe zalety

Opakowania biodegradowalne czy recyklingowalne każdego roku zyskują na popularności. Z powodzeniem zastępują foliewielomateriałowe struktury, które nie nadają się ani do recyklingu ani do rozkładu. Dlaczego warto stawiać na opakowania produkowane w tym duchu?

Biodegradowalna torebka nie wytwarza żadnych szkodliwych dla atmosfery, gleby czy wody substancji. Chodzi o takie składniki, jak choćby gazy czy pierwiastki chemiczne. Rozkład opakowań biodegradowalnych stosowanych w przemyśle spożywczym jest zatem całkowicie neutralny dla środowiska.

Z kolei zamiana wielomateriałowych struktur opakowań na monofolie obniża  obniża ślad węglowy opakowania ze względu na możliwość jego wielokrotnego użytkowania. Taka polityka prowadzi m.in. do:

  • obniżenia wykorzystania ograniczonych surowców naturalnych,
  • zredukowania ilości samych śmieci, a jednocześnie ograniczenia wielkości składowisk i kosztów wynikających z ich utrzymania,
  • zwiększenia efektywności w zarządzaniu energią.

W poszukiwaniu ekologicznych opakowań dla swoich produktów warto dokładnie rozpoznać możliwości, jakie oferuje nam rynek i zasięgnąć opinii specjalistów. Najważniejszą funkcją opakowań jest ochrona pakowanego produktu. W zależności od tego z czego i jak stworzone jest opakowanie, produkty spożywcze mają krótszy bądź dłuższy termin przydatności do spożycia. Marnując żywność nie przysłużamy się planecie, dlatego tak istotny jest właściwy dobór opakowania. Z jednej strony musi chronić produkt, z drugiej mieć na uwadze naszą planetę . Zespół technologów wraz z pracownikami laboratorium PDO dobiera swoim klientom alternatywne rozwiązania. Jeśli chcesz przeanalizować swoje opakowanie i dowiedzieć się, jak możesz je zastąpić, wystarczy kontakt z nami pod adresem: handel@pdo.com.pl

Jakie są zalety opakowań biodegradowalnych?

Od kilku lat ochrona środowiska naturalnego jest tematem publicznej debaty. Mając świadomość postępującej degradacji środowiska, władze, przedsiębiorstwa, fundacje i konsumenci skupiają się na zredukowaniu ilości produkowanych śmieci, emisji szkodliwych związków do atmosfery i ograniczeniu używania sztucznych, długo rozkładających się materiałów. Jednym z wielu wdrażanych działań jest zastępowanie jednorazowych foliowych opakowań zamiennikami ulegającymi naturalnemu rozkładowi pod wpływem mikroorganizmów. Czym dokładnie charakteryzują się biodegradowalne opakowania? Jakie zalety mają opakowania biodegradowalne do żywności? Sprawdź!

Czym charakteryzują się opakowania biodegradowalne do żywności?

Na rynku ekologicznych opakowań do żywności znajdziemy trzy główne typy produktów:

  • opakowania kompostowalne,
  • opakowania nadające się do recyklingu,
  • biodegradowalne opakowania. 

Jakie warunki musi spełnić dane opakowanie, aby mogło zostać określone mianem biodegradowalnego? Przede wszystkim, musi być wyprodukowane z surowców organicznych pochodzących ze źródeł odnawialnych. Biodegradowalne opakowania wytwarzane są na przykład z celulozy, roślin strączkowych, a nawet bananów. Wyrzucone na wysypisku czy w innym miejscu materiały nie zalegają latami i nie stwarzają zagrożenia dla organizmów żywych. Biodegradowalne opakowania do żywności ulegają rozpadowi pod wpływem mikroorganizmów żywych w określonych warunkach (pod wpływem wilgotności, temperatury, tlenu, pH). W niesprzyjającym środowisku proces może ulec zahamowaniu lub w ogóle nie nastąpić. Według obowiązującej normy po 45 dniach stopień biodegradacji powinien objąć 70% masy. Cały ten proces jest czasochłonny i może trwać nawet latami. Ponadto przepisy nie mówią nic o ubocznych produktach degradacji oraz ich wpływie na środowisko. Warto mieć świadomość, że opakowania biodegradowalne nie mogą być poddawane procesowi recyklingu, a sposób ich utylizacji nie jest uregulowany.

Bezpieczne dla ludzi, dopuszczone do kontaktu z żywnością opakowania przyjazne środowisku powinny być odpowiednio oznaczone przez producenta zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 roku. Dzięki odpowiedniemu symbolowi klient może w dobry sposób zutylizować zużyte opakowanie, a podczas zakupów wybrać produkt wykonany zgodnie z ekologicznymi standardami. Naniesienie symbolu na dany materiał poprzedzają testy laboratoryjne mające potwierdzić jego właściwości i zgodność z normami.

Biodegradowalne opakowania – największe zalety

Opakowania biodegradowalne do żywności są coraz powszechniej stosowane. I nic w tym dziwnego – zastąpienie sztucznych torebek i folii opakowaniami z materiału rozkładającego się naturalnie przynosi planecie szereg korzyści. Do najważniejszych z nich zaliczamy szybkość rozkładu w naturalnym środowisku, bez ingerencji człowieka. Biodegradowalne opakowania nie wytwarzają odpadów i żadnych substancji, które mogłyby w jakimkolwiek stopniu pogorszyć stan atmosfery, gleby czy wód, przede wszystkim pierwiastków chemicznych i gazów. Co za tym idzie, zastąpienie standardowych opakowań materiałami „bio” w długofalowej perspektywie zmniejsza ślad węglowy. Opakowania biodegradowalne do żywności i biomasa powstała po ich rozkładzie są więc całkowicie neutralne dla środowiska. Ponadto zmiany w tym zakresie są korzystne nie tylko dla Matki Ziemi, ale również producentów. Dużymi zaletami biodegradowalnych opakowań są niskie koszty produkcji i dostępność wszystkich komponentów używanych w tym procesie.

Zielone PDO – nowe standardy na rynku

Troska o dobro środowiska naturalnego jest wpisana w DNA naszej marki. Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby konsumentów i producentów jest Zielone PDO – szereg rozwiązań mających na celu polepszenie stanu naszego środowiska. W swojej działalności kierujemy się standardami GOZ-u, opracowujemy nowe technologie produkcji ekologicznych materiałów mogących mieć kontakt z żywnością, nieustannie poszerzamy wiedzę naszych ekspertów z zakresu nowoczesnej ekologii, korzystamy z ekologicznych farb z certyfikatami, wykonujemy specjalistyczne testy, opracowujemy opcje certyfikatów dla naszych klientów i współpracujemy z PIO, PIOIRO oraz COBRO. Naszym partnerom oferujemy opakowania biodegradowalne do żywności, opakowania kompostowalne i mogące być przetworzone w procesie recyklingu. Aby otrzymać jak najmniej szkodliwy dla planety materiał, koncentrujemy się na wielu obszarach: eliminujemy metalizę, wykonujemy opakowania recyklingowalne, wdrażamy standardy GOZ-u, odchudzamy laminaty. Co ważne, każde zamówienie jest dostosowywane do potrzeb i życzeń klienta. Nowoczesny park maszyn, wykorzystanie innowacyjnych, ekologicznych materiałów, metody produkcji pozwalające otrzymać przykuwające wzrok efekty i nieszablonowe projekty graficzne sprawiają, że nasze usługi spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Kiedy warto zainwestować w ekologiczne opakowania do żywności?

Zmiany klimatyczne pogłębiające efekt globalnego ocieplenia zmuszają ludzi do podejmowania kroków mających zapobiec dalszemu pogorszeniu stanu planety. Coraz większa grupa firm z niemal każdego sektora angażuje się w ekologiczny ruch, wprowadzając zmiany w składach produktów, redukując odpady poprodukcyjne czy używając opakowań przyjaznych środowisku naturalnemu. To bowiem właśnie opakowania „zalewają” nasz ekosystem, długo się rozkładają i zalegają nie tylko na śmietnikach, ale również w lasach czy wodach, stwarzając zagrożenie dla organizmów żywych. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej opakowaniom eko. W jakich przypadkach szczególnie warto zainwestować w opakowania ekologiczne do żywności? Sprawdź!

Opakowania ekologiczne do żywności – podział

Według oficjalnych danych w krajach Unii Europejskiej produkuje się ponad 2,5 miliarda ton odpadów rocznie. Na tę zatrważającą liczbę składają się również opakowania żywności, kosmetyków czy innych produktów codziennego użytku. Aby maksymalnie ograniczyć ilość śmieci, wprowadzane są regulacje, takie jak „dyrektywa plastikowa” zatwierdzona przez Parlament Europejski w marcu 2019 roku.

Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku są opakowania eko. W tej grupie wyróżniamy:

  • opakowania biodegradowalne – materiały, które ulegają rozpadowi pod wpływem organizmów żywych w określonych warunkach (pod wpływem wilgotności, temperatury, tlenu, pH, obecności mikroorganizmów). Według przyjętej normy po 45 dniach stopień biodegradacji powinien wynosić 70% masy. Co ciekawe, przepisy nie mówią nic o ubocznych produktach degradacji oraz ich wpływie na środowisko. Warto mieć świadomość, że opakowania zaliczone do tej grupy nie zawsze są neutralne dla gleby;
  • opakowania kompostowalne – znacznie precyzyjniej określona grupa materiałów. Jak mówią przepisy, materiał kompostowalny ulega biodegradacji w minimum 90% w okresie 6 miesięcy. W tym przypadku biomasa powstała po rozpadzie nie wpływa na jakość kompostu;
  • opakowania, które mogą być poddane procesowi recyklingu – materiały, które (odpowiednio posegregowane) trafiają poprzez selektywną zbiórkę odpadów do sortowni, są przetwarzane i ponownie wracają do obiegu. 

Co ważne, żeby opakowania ekologiczne do żywności trafiły we właściwe miejsce i zostały odpowiednio zutylizowane, muszą wcześniej zostać oznaczone przez producenta. Dzięki znakom nadrukowanym na opakowaniu konsument może odpowiednio posegregować odpady, nie szkodząc środowisku. Oznaczenia opakowań sprecyzowane są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 roku w sprawie wzorów oznakowania opakowań. Producent umieszczający na opakowaniu znak „Mobius loop” albo inny symbol mówiący o tym, że klient ma do czynienia z opakowaniem ekologicznym, musi wcześniej przeprowadzić rzetelne badania i otrzymać odpowiednie certyfikaty.

Ekologiczne opakowania do żywności w małych i dużych firmach

W jakich sytuacjach warto zainwestować w opakowania eko? Biorąc pod uwagę trendy na rynku, wybory konsumentów i zmieniające się realia, w których żyjemy, opakowania ekologiczne do żywności powinny stać się standardem. Opakowania kartonowe, tworzywo sztuczne, które może zyskać drugie życie w procesie recyklingu, papier oraz inne biodegradowalne i kompostowalne materiały mogą skutecznie zabezpieczyć niemal każdy produkt. Co ważne, koszty produkcji tego typu opakowań (szczególnie papierowych) są stosunkowo niskie. W przypadku sprzedaży wysyłkowej wybór lekkich papierowych separatorów i wypełniaczy znacząco zmniejsza koszty transportu. Wybór eko opakowań do żywności i innych produktów budzi zaufanie nowoczesnego klienta, który dokonuje wyborów nie tylko na podstawie jakości samego produktu i jego ceny, ale również wartości wpisanych w politykę danej marki. Co ważne, wdrożenie opakowań eko jest zazwyczaj opłacalne na każdym poziomie działalności, niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa.

Opakowania eko – wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków

Dla producentów żywności szczególnie problematyczną kwestią jest pakowanie produktów sypkich, owoców i warzyw. Warto mieć świadomość, że realny wpływ na otaczającą rzeczywistość ma również każdy konsument. Wypracowanie ekologicznych nawyków, takich jak zrezygnowanie z pakowania warzyw w markecie do jednorazowego foliowego woreczka czy wkładanie ryb i mięsa do własnych pojemników wielorazowego użytku może znacząco przyczynić się do polepszenia stanu naszej planety.

Zielone PDO – z miłości do Natury

Działania z zakresu ochrony środowiska są wpisane w naszą misję. Oferta PDO dostosowana jest do potrzeb producentów żywności opierających swoją działalność na zrównoważonym rozwoju. W naszych zakładach od lat produkujemy biodegradowalne, kompostowalne i nadające się do recyklingu opakowania eko. Elastycznie reagujemy na potrzeby klientów, dlatego każde zamówienie jest opracowywane przez zespół fachowców. „Zielone opakowania” powstające w naszych zakładach są dopracowane pod wieloma względami. Aby otrzymać jak najbardziej neutralny dla planety produkt, działamy wielopłaszczyznowo: eliminujemy metalizę, wykonujemy opakowania recyklingowalne, wdrażamy standardy z GOZu, odchudzamy laminaty.

 

PLASTIK – WRÓG NUMER JEDEN CZY CICHY SPRZYMIERZENIEC?

PLASTIK- WRÓG NUMER JEDEN CZY CICHY SPRZYMIERZENIEC?

W latach 50 świat zachwycił się plastikiem na masową skalę. Znalazł szerokie zastosowanie w niemalże każdej dziedzinie życia i dziś trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez niego. Po 70 latach od wybuchu rewolucji plastikowej, mało kto wciąż podchodzi tak entuzjastycznie do tego tworzywa. Droga od miłości do nienawiści zajęła kilka dekad, ale czy świat słusznie znienawidził swojego ulubieńca? Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, prawda o plastiku leży gdzieś pośrodku.

Plastik nadał rozpędu rozwojowi ludzkości i nic nie wskazuje na to, byśmy mieli z niego rezygnować. Pomimo wprowadzanych ograniczeń, produkcja i zużycie tworzyw sztucznych stale rośnie także dlatego, że jego wykorzystanie oszczędza zasoby, których potrzebowalibyśmy aż czterokrotnie więcej zastępując go innymi materiałami. Warto więc na problem spojrzeć z innej strony i zamiast walczyć z wiatrakami, spróbować wykorzystywać to niezwykłe tworzywo w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony.

MIT PIERWSZY: PAKOWANIE ŻYWNOŚCI W PLASTIK JEST NIEEKOLOGICZNE

Jak podaje Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych w raporcie „Wpływ tworzyw sztucznych na środowisko”, konsumenci w Unii Europejskiej marnują 16 proc. produkowanej żywności. Natomiast zdaniem WHO, w regionach słabiej rozwiniętych straty te sięgają nawet 50 proc. Tam masowym problemem jest także spożywanie zepsutej żywności – każdego roku z powodu zatrucia pokarmowego umiera  około 350 tys. osób!

Dzięki opakowaniom z tworzyw sztucznych ten problem dałoby się zminimalizować , a straty żywności ograniczyć nawet do 3 proc. W dodatku, jak autorzy raportu powtarzają za Denkstatt, czyli firmą, która zajmuje się szacowaniem ukrytych kosztów niezrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, produkcja opakowania dla żywności o wadze 1 kg powoduje emisję 70 g CO2; tymczasem produkcja żywności o tej samej wadze aż 350 g CO2. W sytuacji zagrożenia powiększenia strat żywności, likwidacja opakowania nie byłaby optymalnym rozwiązaniem problemów środowiskowych.

Nie oznacza to oczywiście, że tworzywa sztuczne są panaceum na całe zło świata, w tym problem głodu. Jednak sprowadzenie jego roli do głównego czynnika zanieczyszczenia planety jest sporym nadużyciem. Na problem należy spojrzeć globalnie – opakowania plastikowe znacznie wydłużają termin przydatności jedzenia do spożycia, co de facto obniża emisję CO2. Problemem natomiast pozostaje sposób, w jaki obchodzimy się z opakowaniem po zjedzeniu jego zawartości.

MIT DRUGI: PLASTIK BARDZIEJ OBCIĄŻA ŚRODOWISKO NIŻ SZKŁO CZY PAPIER

Rzeczywiście, plastik rozkłada się dłużej niż papier i mniej efektywnie poddaje się recyklingowi niż szkło. Rzadko jednak wspomina się o innych czynnikach, które w przypadku tych pozornie bardziej przyjaznych środowisku materiałów, powodują większe obciążenie dla środowiska niż plastik. Przetwarzanie szkła wymaga znacznie wyższej temperatury niż przetwarzanie plastiku, co wiąże się z wyższą emisją CO2. W dodatku szkło ma większą wagę, co powoduje większe zużycie paliwa podczas transportu żywności w szklanych opakowaniach. Natomiast papier już w samej fazie produkcji znacznie bardziej obciąża środowisko niż plastik w całym cyklu życia. Produkcja papieru wiąże się z wycinką lasów, w dodatku wymaga zużycia znacznie większej ilości wody i energii.

Warto również wiedzieć, że nie każdy papier nadaje się do recyklingu. Przykładowo, biorąc kawę w kubku papierowym, tylko z pozoru nie szkodzimy środowisku. W rzeczywistości taki papier powleczony jest warstwą polietylenu zapewniającą materiałowi wodoodporność lub jego dwie warstwy są spojone żywicą polimerową. Problem w tym, że takiego odpadu nie da się poddać recyklingowi z innymi odpadami z papieru i wymaga on specjalistycznych urządzeń do recyklingu, najczęściej niedostępnych.

MIT TRZECI: ZAŚMIECANIA OCEANÓW PLASTIKIEM NIE DA SIĘ JUŻ ZAHAMOWAĆ

Jak dowiedli niemieccy naukowcy z Centrum Helmholtza ds. Badań Środowiskowych (UFZ) w Lipsku, 90 proc. plastiku w morzach i oceanach wpływającego z systemów rzecznych pochodzi tylko z dziesięciu rzek: ośmiu w Azji i dwóch w Afryce. Zanieczyszczenie oceanów jest więc efektem złego gospodarowania odpadami (lub jego braku) przez poszczególne kraje. Wystarczy przejść się plażą tuż po sztormie, żeby zobaczyć jakie „dary” ma dla nas Posejdon.

Mikroplastik, czyli drobinki plastiku szkodliwe dla wodnego ekosystemu dostające się do mórz i oceanów, pochodzi głównie z tekstyliów syntetycznych (35 proc.), opon samochodowych (28 proc.) i kurzu miejskiego (24 proc.) – wynika z danych zebranych przez International Union for Conservation of Nature. Natomiast granulki pochodzące z przemysłu tworzyw sztucznych to zaledwie mniej niż 1 proc. Wobec tego, aby ograniczyć przenikanie mikrodrobin, powinniśmy skierować wysiłki w odpowiednią stronę.

MIT CZWARTY: SPALANIE PLASTIKU SZKODZI ŚRODOWISKU

Co z plastikowymi odpadami, które nie nadają się do recyklingu? Dziś plastik palony w specjalnych spalarniach nie stanowi zagrożenia dla naszego zdrowia bądź środowiska. W Szwecji odpady wykorzystuje się do produkcji energii, a żużel po zutylizowanych w spalarniach śmieciach używany jest do budowy dróg. Nowoczesne zakłady nie emitują do atmosfery szkodliwych substancji. Dioksyny, ulatniające się ze spalanych tworzyw sztucznych, wiązane są w filtrach z technologią aktywnego węgla. Udało się wyeliminować również nieprzyjemny zapach, dzięki czemu w Szwecji zakłady spalania odpadów mieszczą się nawet w centrach miast, co umożliwia obniżenie kosztu wywozu śmieci. W Polsce niestety wciąż trudno przełamać opór społeczny przed spalarniami. Obecnie mamy w kraju tylko dziewięć takich zakładów, a wysokokaloryczne odpady, z których moglibyśmy produkować energię, wywożone są za granicę, mimo że tworzywa sztuczne mają większą kaloryczność niż wciąż powszechnie używany w Polsce węgiel.

W Polsce dodatkowym problemem są zarówno brak wiedzy i świadomości konsumentów, jak i niewystarczająca segregacja odpadów w sortowniach.

MIT PIĄTY: SEGREGOWANIE PLASTIKU NIE MA SENSU

My, jako mieszkańcy Unii Europejskiej, zrobiliśmy już bardzo dużo na rzecz lepszego wykorzystania plastiku. I już planujemy kolejne kroki. Unijna „Strategia dla tworzyw sztucznych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym” wymaga, by do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych były przydatne do recyklingu. Koncepcja projektowania dla recyklingu zakłada usunięcie z procesu produkcji wszelkich materiałów niebezpiecznych i nie nadających się do recyklingu. Dąży się również do stosowania jednorodnych, łatwych do odzyskania materiałów w celu ułatwienia recyklingu odpadów i ograniczenia ilości odpadów nieprzydatnych do tego procesu.

Obecnie w krajach należących do UE w procesie recyklingu odzyskuje się 62 proc. butelek PET. W wielu krajach europejskich obowiązuje kaucja za butelki PET, dzięki temu wzrost odzysku sięga średnio ponad 90 proc., a w Niemczech nawet 98 proc. W połowie 2022 roku system kaucyjny za butelki PET zostanie uruchomiony również w naszym kraju, więc wkrótce i u nas będziemy mogli obserwować jak to działa w praktyce.

Sporo zostało już zrobione, jednak przed nami jeszcze długa droga, głównie związana z edukacją społeczeństwa. Stąd tak ważne jest znakowanie opakowań, aby konsument wiedział, w którym worku umieścić zużyte opakowanie.

 

Plastik może być zarówno naszym wrogiem, jak i sprzymierzeńcem. Wszystko zależy od tego w jaki sposób podejdą do tego rządy poszczególnych Państw oraz my, jako ludzie. Każdy indywidualnie.

 

 

Opakowania biodegradowalne a opakowania kompostowalne

Pałucka Drukarnia Opakowań jako producent innowacyjnych opakowań dokłada wszelkich starań, aby przybliżyć Klientom pojęcia takie jak: folie biodegradowalne czy folie kompostowalne. Terminy te często, mylnie używane są zamiennie.

Opakowanie biodegradowalne nie musi być kompostowalne, natomiast każde opakowanie kompostowalne jest biodegradowalne.

Opakowania biodegradowalne rozpadają się w warunkach tlenowych przy udziale mikroorganizmów do dwutlenku węgla, wody, biomasy, a w warunkach beztlenowych zamiast wody powstaje metan. Sama degradacja opakowań nie oznacza, że powstała biomasa jest przyjazna dla środowiska. Może ona zawierać szkodliwe substancje tj. metale ciężkie, które wpływają negatywnie na jakość i bezpieczeństwo kompostu. Dokładne wymagania jakie muszą spełniać opakowania kompostowalne zawarte są w normie ISO 13432. Zawiera ona szereg wytycznych jakie producent opakowań musi zapewnić, aby produkt mógł uzyskać certyfikat/certyfikaty ekologicznego opakowania.

Aby móc ubiegać się o certyfikat, niezbędny jest kontakt z jednostką certyfikującą oraz laboratorium opakowań.

Pałucka Drukarnia Opakowań utworzyła zespół ds. struktur alternatywnych, którego celem jest optymalizacja potrzeb Klienta pod wymagania środowiskowe od momentu opracowania projektu graficznego do etapu realizacji zamówienia i certyfikacji.

 

 

 

Opakowania do kwiatów oraz świeżych ziół doniczkowych

Rozwijający się trend ekologiczny w segmencie opakowań trapezowych do kwiatów oraz świeżych ziół doniczkowych determinuje na producentach opakowań szukanie nowoczesnych rozwiązań począwszy od przygotowania projektu zgodnego z założeniami m.in. Gospodarki w Obiegu Zamkniętym po dostarczenia gotowego zgrzanego pakietu opakowań.

Pałucka Drukarnia Opakowań posiadając własne studio graficzne przeprowadzi Cię przez przygotowanie projektu uwzględniając trendy oraz wymogi nowoczesnych rozwiązań ekologicznych. Dysponujemy pakietem graficznym ESKO Equinox 7C dającym możliwość przygotowania prac z rozszerzonym gamutem kolorystycznym będącym w zgodzie z rozwiązaniami przyjaznymi środowisku.

W kolejnym etapie przygotowania optymalnego opakowania do kwiatów lub świeżych ziół i sałat jest właściwy dobór podłoża drukowego, które pozwoli nam w bezpieczny i zgodny ze standardami BRC obowiązującymi w PDO sposób zapakować produkt będąc jednocześnie najmniejszym obciążeniem dla środowiska. Dba o to zespół ludzi będącymi członkami grupy „Zielone PDO”. Stosujemy rozwiązania zarówno na foliach biodegradowalnych, kompostowalnych jak i klasycznie na foliach BOPP, CPP lub PE.

W zależności od potrzeb wentylacji lub nawodnienia rośliny doniczkowej stosujemy odpowiednie układy, rozmieszczenia i wielkości makro otworów lub mikroperofracji gwarantujące optymalne warunki do wzrostu rośliny.

Dostarczamy opakowania na monofoliach, laminatach w roli lub pakietach po 50/100 szt transparentne lub zadrukowane w 8 kolorach z uszlachetnieniami druku m.in. Paper Touch. Plik opakowań w zależności od potrzeb dostosowany jest do pakowania ręcznego bądź maszynowego.

Zespół ekspertów Pałuckiej Drukarni Opakowań z ponad 20-letnim doświadczeniem przeprowadzi Cię bezpiecznie przez cały proces realizacji zamówienia.

Ekologiczne opakowania przyjazne środowisku

Producenci zwracają szczególną uwagę, aby produkować bezpieczne opakowania przyjazne środowisku. W naszej drukarni bezpieczeństwo opakowań rozumiane jest nie tylko jako „nieszkodliwość dla człowieka”, ale również jako „nieszkodliwość dla środowiska”. Stale analizujemy, jak zmienia się branża opakowań i staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, proponując dostępność rozwiązań w dziedzinie opakowań.

Pojęcie „zielone opakowanie” kryje w sobie wiele aspektów, tj. wyeliminowanie metalizy, dostarczenie konsumentom opakowania recyklingowalnego, wyprodukowanie opakowania zgodnie z GOZem, odchudzanie laminatów.

Produkując opakowanie przyjazne środowisku warto zadbać o jego odpowiednie oznakowanie.

Osobną kwestią są oznaczenia opakowania z tworzyw sztucznych danym symbolem, mówiącym o rodzaju folii, z którego wyrób został wykonany, a osobną oznaczenia dotyczące przydatności m.in. do recyklingu (tzw. oświadczenia środowiskowe).

Oznaczenia opakowań danym symbolem klasyfikującym wyrób, składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 roku w sprawie wzorów oznakowania opakowań. Rozporządzenie określa również symbol mówiący o przydatności opakowania do recyklingu. Wymagania dotyczące własnych oświadczeń środowiskowych ujmuje norma ISO 14021.  Jako najbardziej rozpoznawalny znak wskazujący na podatność opakowania do recyklingu podać można symbol „Mobius loop” – grafika składająca się z trzech pogrubionych strzałek zamkniętych w trójkąt. Producenci umieszczać mogą również inne zaprojektowane przez siebie znaki, niedostępne dotychczas na rynku.  Oznaczenia są dobrowolne, a podmiot reklamujący swoje produkty jako opakowania eco, powinien posiadać dowody, które potwierdzą jego oświadczenia. W tym celu przed umieszczeniem na opakowaniu jakiegokolwiek logo sugerującego ekologiczność produktu, należy przeprowadzić badania folii w laboratorium opakowań.

Coraz większym zainteresowaniem na rynku cieszą się opakowania biodegradowalne oraz opakowania kompostowalne. Aby móc znakować produkt symbolem, sugerującym powyższą właściwość opakowania, należy posiadać odpowiednie certyfikaty.

Pałucka Drukarnia Opakowań dołoży wszelkich starań, aby przybliżyć Państwu temat opakowań przyjaznych środowisku oraz ich znakowania.

Bezpieczne opakowania biodegradowalne

Zmiany w podejściu i świadomości konsumenckiej w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności są coraz bardziej widoczne. Należy pamiętać, że oprócz funkcji estetycznej i ochrony mechanicznej opakowania do żywności muszą przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo przechowywanej w nich żywności. Aby opakowanie było bezpieczne musi spełniać szereg wymagań. Wymagania wobec opakowań do żywności regulują przepisy prawne, których źródłem jest Unia Europejska oraz ustawodawstwo krajowe.

Istotną kwestią jest fakt, że opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością nie mogą uwalniać substancji, które mogłyby przyczynić się do zagrożenia zdrowia człowieka. Oprócz kwestii bezpieczeństwa opakowanie powinno pełnić również kwestię ochronną, powinno również zapewnić świeżość oraz trwałość zapakowanego produktu. Aby sprostać wymaganiom klientów producenci opakowań nieustannie poszukują nowych rozwiązań. Coraz większą popularnością cieszą się opakowania ekologiczne, które ulegają biodegradacji. Opakowania biodegradowalne są naturalnym następstwem opakowań z tworzyw sztucznych.

Opakowania wchodzące w kontakt z żywnością mają wpływ na jej bezpieczeństwo. Standard BRC (Global Standard for Packaging and Packaging Materials) został opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego. Norma BRC jasno określa standardy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności. Certyfikat BRC daje pewność, że opakowanie zostało wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów. Posiadanie certyfikatu BRC niesie za sobą szereg korzyści. Niewątpliwie największą z nich jest otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi oraz zwiększenie zaufania wśród kontrahentów, klientów, dostawców oraz jednostek kontrolujących. Regularne audyty BRC są potwierdzeniem, że pracownicy zakładu przestrzegają procedur i norm obowiązujących w miejscu pracy. Pałucka Drukarnia Opakowań posiada certyfikat BRC od 2014 roku.

 

laboratorium pdo opakowania biodegradowalne

Pliki Cookie

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Pałucka Drukarnia Opakowań Sp. z o.o. ul. Zielona 10, 88-430 Janowiec Wielkopolski Twoich danych osobowych w celach analitycznych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Klikając Odrzuć, wyrażasz zgodę na korzystanie tylko z „technicznych” (wymaganych) cookies

Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Google . Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Google Analytics oraz Google Tag Manager.

Akceptuj Odrzuć